Dział badawczo - rozwojowy

Firma NEKS Sp. z o.o., oprócz wysokiej jakości usług, oferuje współpracę w zakresie opracowania nowych produktów (lub udoskonalenia istniejących) na życzenie klienta, z uwzględnieniem jego szczegółowych wymagań.


Ponadto NEKS Sp. z o.o. pracuje nad własnymi rozwiązaniami produktowymi wykorzystując nowoczesny park maszynowy oraz kreatywność i zaangażowanie wykwalifikowanej kadry, która jest stale poszerzana o nowych specjalistów. Nowatorskie rozwiązania odgrywają duże znaczenie w strategii biznesowej NEKS Sp. z o.o. Staramy się sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom klientów. 

Prężnie rozwijający się dział R&D pracuje nad zaawansowanymi technologicznie produktami spełniającymi oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. w naszej pracowni prowadzimy prace nie tylko nad nowatorskimi rozwiązaniami z branży automotive ale również z innych gałęzi przemysłu, takich jak branża odzieżowa, czy budowlana.


W celu zapewnienia wysokiej wynalazczości naszych pomysłów produktowych firma NEKS Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi ośrodkami badawczymi jak Politechnika Łódzka oraz akredytowanymi laboratoriami, w których testowane są nowe rozwiązania.

Ponadto Firma dąży do ciągłego doskonalenia własnego zaplecza badawczorozwojowego, jak również opracowania procedur badawczych pozwalających określić parametry funkcjonalne tworzonych rozwiązań, zarówno w kontekście konstrukcyjnym, jak i uzyskanych parametrów fizycznych.

Możliwość dywersyfikacji produktowej wyróżnia NEKS Sp. z o.o. na tle innych firm o zbliżonym profilu działalności.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Kontakt

Jakub P. Korejwo, Dyrektor Działu B+R
tel. + 48 42 717 80 74
jakub.korejwo@neks.pl